Voorzitter

Jan Van Passel

 

“De sociaalwerkconferentie biedt betrokkenen een unieke kans om de rolpositie van het sociaal werk binnen de samenleving van morgen scherp te stellen.”
 • domeinverantwoordelijke maatschappelijke advisering (MAD) en teamleider banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid (UCLL) in de bachelor Sociaal Werk aan de UCLL Hogeschool;
 • voorzitter van de koepel lokale diensteneconomie, lid van de SERV commissie sociale economie en secretaris van VZW In-Z (lokale diensteneconomie).

Waarom ik de sociaalwerkconferentie belangrijk vind?

"De strijd tegen sociale ongelijkheid is zowel een lokale als een internationale uitdaging. Samenwerken, netwerken en verbinden vormen een belangrijk strijdmiddel in dit kader. De sociaalwerkconferentie in 2018 zet specifiek in op deze verbindingen en bundelt de krachten van verschillende betrokkenen waaronder het werkveld, beleidsverantwoordelijken, de Vlaamse bacheloropleidingen Sociaal Werk en de masteropleidingen Sociaal werk (en Sociaal Beleid). Verschillende ontwikkelingen in de sector wijzen op een grote hoeveelheid aan uitdagingen en knelpunten, maar ook hefbomen. De werkgroep ambieert om bouwstenen te benoemen en ‘good practices’ aan te duiden die leiden tot meer bruggen, transities en afstemming binnen de sector. "


 

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

 

Deelnemerslijst

 • Petra Saenen – Buseloc vzw  
 • Dennis Smolders – PXL social work
 • Mario Verzele – GTB afdeling Oost-Vlaanderen 
 • Christophe Put – Beschutte werkplaats ‘t Veer
 • Liesbeth Gerits – Sociale onderneming vzw IN-Z
 • Jan Smits – Stebo vzw
 • Bart Deceukelier – Vlaamse bewegingsploeg van het ACV
 • Wilfried Herpoele – ACV West-Vlaanderen, sector beschutte en sociale werkplaatsen
 • An Buelens – De Ploeg
 • Dimitri Vandenberghe – Samenlevingsopbouw Gent vzw, wijk Rabot
 • Chris Haesendonckx – Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, team recht op arbeid
 • Radia  Assou – JES vzw
 • Sandy Vanden Eynde – Dienst werk, departement werk en economie, stad Gent
 • Lalynn Wadera – Studiedienst bij Cevora
 • Tom Raes – Stad Antwerpen, stadsbeheer, jobcoaching
 • Filip Balthau – JES vzw Antwerpen
 • Nathalie Winters – ACV vakbond non-profit
 • Katelijne Janssens – Afdeling welzijn en samenleving
 • Eva Van Passel – Verslaggever

Fotomateriaal