Voorzitter

Michel Tirions

 

“Sociaal werk is een beroep van en door mensen die op de brug staan tussen mens en samenleving. Samen willen we onze stem laten horen op de conferentie en meebouwen aan het sociaal werk van morgen.”

 

 • lector en praktijkonderzoeker in de bachelor Sociaal Werk aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen;
 • ervaring in hulpverlening aan mensen met een beperking en het in diversiteitswerk in Vlaanderen en Nederland.

Waarom ik de sociaalwerkconferentie belangrijk vind?

"Sociaal werk is een essentiële schakel in onze complexe maatschappij. Werken aan verbinding staat voor mij centraal. Verbinding tussen mensen en groepen,  verbinding tussen mensen en structuren en instituties. Dat klinkt misschien wat duur, maar het is wel waar het om draait: bruggen bouwen, muren slopen, rechten realiseren. De rol en positie van de sociaal werker zie ik de komende jaren veranderen. Er is toenemende druk om uitvoerend en in competitie te werken. Daar moeten we een antwoord op zoeken. Ik denk dat er een groeiende nood is aan beslagen basiswerkers die breed inzetbaar zijn en kunnen werken in een context waarin onzekerheid de enige zekerheid is."


Als de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, volgt hier een verslag.

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

Meer info over de resultaten van deze werkgroep volgt later.

Deelnemerslijst

 • Sepp Van der Veken – Sociaal Huis Geel (OCMW), dienst gelijke kansen  
 • Loes Spitters – Het Woonanker, samenwerking tussen CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven en stad Leuven
 • Marleen Van de Vijver – Het Woonanker, samenwerking tussen CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven en stad Leuven
 • Katelijne Béatse – Kompanjon vzw
 • Mattia Depauw – Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, opbouwwerk Borgerhout
 • Christel Willems – Steunpunt  asiel en migratie Mechelen
 • Renaud Arents – Opbouwwerk Drogenbos, project kinderarmoedeproblematiek  
 • Tom Dierckxsens – CAW Antwerpen, wijkteam Deurne
 • Jenne Meyvis – Samenlevingsopbouw Antwerpen
 • Jos Braeken – OCMW Gent, specifieke doelgroepen
 • Kathleen De Decker – Agentschap integratie en inburgering
 • Elmira Erstukajeva – CAW Oost-Vlaanderen, psycho-educatie programma Mind-Spring voor vluchtelingen
 • Marjane Jouihri – Studente sociaal werk aan de Erasmushogeschool Brussel
 • Joris Jans – Huurderssyndicaat
 • Encieh Jozaghi – Biz Ikki, jeugdzorg  Emmaus
 • Rudi De Cock – Kind en Gezin, team gezin en samenleving
 • Yasmia Setta – MSC Ahlan, Antwerpen
 • Lamia Cheba – MSC Ahlan, Antwerpen
 • Yonina Willemse – Afdeling welzijn & samenleving
 • Myriam Koning – Co-voorzitter
 • Floor Verhaege – Verslaggever

Fotomateriaal

Volgt later...