Voorzitters

Johan Boxstaens

 • lector in de bachelor Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool en verbonden aan de Universiteit Antwerpen;
 • ervaring als maatschappelijk werker op de Psychosociale Dienst en de Onderzoekseenheid van de Centrale Gevangenis in Leuven en als diversiteitsambtenaar van de FOD Justitie. 
“Als voorzitters zijn wij bevoorrechte getuigen van de zeer boeiende en leerrijke gesprekken die geëngageerde professionals uit de brede justitiële sector voeren over de thema’s die belangrijk zijn voor het sociaal werk.”

Steven Gibens

 • lector rechtsvakken en trajectverantwoordelijke sociaal-juridische dienstverlening (maatschappelijk advisering) aan de Karel de Grote Hogeschool, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen;
 • ervaring als plaatsvervangend vrederechter in Antwerpen (5e kanton) en als vrijwillige rechtshulpverlener in Free Clinic, de huurdersbond en als voorzitter van de commissie voor juridische bijstand en het bureau voor juridische bijstand. 

 

Waarom we de sociaalwerkconferentie belangrijk vinden?

"Mensenrechten zijn een basisgegeven voor het sociaal werk. Als de sociaal werker met het recht te maken krijgt, moet hij niet alleen de juridische regels kennen, maar kijkt hij vanuit een ethisch-normatief referentiekader naar het recht in actie en zal hij nagaan of er geen structurele factoren aanwezig zijn die mensen niet aan hun recht of tot hun recht laten komen. De sociaal werker heeft dus een belangrijke opdracht die soms verder reikt dan die van een jurist. En dat maakt het boeiend, maar ook moeilijk. Het initiatief van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de drie masteropleidingen sociaal werk is daarom meer dan welkom in tijden van voortdurende verandering en uitdagingen." 


Als de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, volgt hier een verslag.

 

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

Deelnemerslijst

 • Ilse Schellaert – Justitiehuis Brussel
 • Nele Vanderstraeten – Vormingsorganisatie Rode Antraciet
 • Ingrid Marit – Bemiddelingsdienst provincie Antwerpen
 • Sylvia Pihay – Justitiehuis Turnhout
 • Ilse Luyckx – Justitiehuis Gent
 • Angelique Beirlaen – Agentschap jongerenwelzijn Kortrijk, gerechtelijke jeugdhulpverlening
 • Marlies Gailliaert – CAW Noord-West-Vlaanderen, justitieel welzijnswerk
 • Bart Schoovaerts – Vormingplus Oost-Brabant
 • Wim Fermyn – Forensisch psychiatrisch centrum Gent
 • Annemie Rotsaert – Trajectbegeleiding gevangenis Merksplas (CAW)
 • Erna Hermans – Psychosociale dienst (PSD) gevangenis Dendermonde
 • Sara Dellaert – Slachtofferhulp (kinderen- en jongerenwerking) CAW Antwerpen
 • Sasja Claes – Zorgequipe strafinrichting Merksplas
 • Natascha Holemans – Slachtofferonthaal politie Antwerpen
 • Olivia Simpson – Adam, CAW
 • Pascale Bierna – Free Clinic
 • Kristien Verbeeken – Afdeling welzijn & samenleving
 • Didier Boost – Verslaggever
 • Dries Dingenen – Verslaggever

Fotomateriaal

Volgt later...