Voorzitter

Wendy Eerdekens

Wendy Eerdekens

 

“Sociaal werk is zeer breed, toont zich in verschillende domeinen, met diverse doelgroepen en in allerlei organisaties op een andere manier. Het is in al deze verscheidenheid een huzarenstuk om de rode draad te zien, te zoeken wat onze kern is.”

 

 • lector en onderzoeker in de bachelor Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool;
 • ervaring in de bijzondere jeugdzorg en in het kinderteam van een CGG.

Waarom ik de sociaalwerkconferentie belangrijk vind?

"Ik kijk uit naar sociaal werk dat zich verbonden weet met elkaar en dit vanuit een gedrevenheid voor waar het om gaat, een samenleving waar elk tot zijn recht kan komen. Vanuit een ‘er samen voor gaan’, kunnen wij krachtiger in ons beroep staan, weten sociaal werkers zich ondersteund en kunnen wij tevens onze stem laten horen voor diegenen die het nodig hebben. Frontliniewerkers worden gedwongen om aansluiting te blijven zoeken met hun doelgroep, en op die manier aangezet om zichzelf en hun werk in vraag te stellen, mee te evolueren, innovatieve praktijken te ontwikkelen." 


Als de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, volgt hier een verslag.

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

Meer info over de resultaten van deze werkgroep volgt later.

Deelnemerslijst

 • Marjolein Damen – Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
 • Charlotte Vanhoof – Jongerenonthaal, CAW Oost-Brabant
 • Hélène Vanaerschot – JAC, CAW Hageland
 • Kim Leen – CGG De Pont.
 • Michelle Denier – Deeltijds onderwijs in  Geel
 • Sofie Hillemans – De Wegwijzer in Huis van het Kind & Freinetschool De Zonnebloem
 • Katrien Sabbe – Expertisecentrum De Katrol Oostende
 • Sabine Van den Berge – Kinder- en jeugdpsychiatrie De Kaap te Melle
 • Martine De Ridder – OOOC De Grote Robijn, jeugdzorg Emmaüs
 • Cetin Ikiz – Gigos, jeugdwelzijnswerk Waterschei
 • Katrien Van Balen - La Strada, jeugdzorg Emmaüs & creatieve therapie Biz Ikki
 • Gudrun Vandenbulcke – Vzw de Wissel, afdeling de Switch
 • Femke den Hollander – Preventieteam CAW Noord-West-Vlaanderen
 • Ali El Moussaoui – Jeugdopbouwwerk binnen project Samen op Straat en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
 • Jef Delarbre – Sociaal Huis Geel (OCMW), dienst gelijke kansen
 • Kevin De Pelsmaker – vzw Recht-Op (vereniging waar armen het woord nemen)
 • Babs Adriaenssens – C.I.G. De Stobbe
 • Thomas Devos – JES Brussel
 • Jean-luc Kabergs – Vuurvogel, vzw Jongerencentrum Cidar
 • Caroline Braem – ARC Klimop
 • Erkan Arslan – Vzw Jong
 • Marijke Enghien – Afdeling welzijn & samenleving
 • Caroline Vermeiren – Verslaggever
 • Charlotte Noel – Verslaggever

Fotomateriaal

Foto deelnemers werkgroep 2