Voorzitter

Nadine De Stercke

Nadine De Stercke

 

“Ik hoop op een betere samenleving waarin kansen gecreëerd worden voor alle mensen. En waarbij mensen kunnen en mogen tegenspreken en er pedagogische momenten ontstaan in dialoog.”
 • lector in de bachelor Sociaal werk binnen de Faculteit Mens en Welzijn aan de Hogeschool Gent;
 • ervaring in een actiebeweging voor en door mensen met een beperking, politieke vorming in een jongerenbeweging en ervaring in de dienst maatschappelijk werk van een mutualiteit.

Waarom ik de sociaalwerkconferentie belangrijk vind?

"Sociaal werk beïnvloedt en wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de superdiversiteit, de vermarkting, de vermaatschappelijking van de zorg, besparingsrondes enz. Het werk wordt daardoor ook complexer en meermaals staan sociaal werkers voor moeilijke uitdagingen. Met de werkgroep proberen we kritisch te reflecteren op het handelen vanuit de verbinding van zelfreflectie en maatschappelijke analyse. Een verweving dus van de agogische en structurele dimensie van sociaal handelen. De verbinding tussen leefwereld en systeemwereld wordt gemaakt door de vraag: Op welke gronden komt men tussen? Wanneer komt men tussen? Ten aanzien van wie? Wat zijn mogelijke effecten? In de werkgroep proberen we alternatieven te formuleren in dialoog waarin mensenrechten en sociale rechtvaardigheid het richtsnoer zijn en hopen zo op een sterke toekomstvisie van het sociaal werk."


Als de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, volgt hier een verslag.

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

Meer info over de resultaten van deze werkgroep volgt later.

Deelnemerslijst

 • Anima Eliano – OCMW Gent, thuislozenzorg
 • Filip Keymeulen – Straathoek vzw Diogenes te Brussel
 • Luc Martens – Sociaal activeringscentrum De Nomaad, deelwerking van Free Clinic vzw Antwerpen
 • Lavrans Vandommele – Vzw dienst ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen
 • Veerle Weyne – UZ Gent, patiëntenbegeleiding en administratie
 • Noëlla Mariën – Sociale dienst van AZ Monica
 • Ingrid Van Ruyskensveld – LCM, cm landsbond
 • Anne Dehullu – CGG Brussel
 • Patrick Van Gossum – CGG Andante
 • Dany Dewitte – Bond Moyson Oost-Vlaanderen
 • William Govaert – Tehuis Rosmarijn (tehuis werkenden)
 • Petra De Bel – Landelijke thuiszorg vzw
 • Farah Franken – Sociale dienst woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen
 • Leen Van den Bulck – Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw  
 • Emma Notte – CGG Eclips, team volwassenen- en ouderenzorg
 • Jasper Stevens – Poco Loco & WED (Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering)
 • Pascal De Bock – Villa Voortman
 • Ielde Vermeir – WED (Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering)
 • Kirsten Baumans – CAW Antwerpen, begeleidingsteam dak- en thuisloze mannen
 • Tine Welvaert – CAW Centraal-West-Vlaanderen, studio-opvang thuisloze vrouwen
 • Sofie Herroelen – Afdeling welzijn & samenleving
 • Griet Roets – Verslaggever

 

Fotomateriaal

 

foto deelnemers werkgroep