Voorzitter

Gie Van den Eeckhaut

 

"Sociaal werk is een plek bij uitstek om traag maar krachtig aan de verandering van maatschappelijke spelregels te werken. Innoverend werken begint bij mensen die vanuit hun verontwaardiging vernieuwende praktijken uitproberen.”
 • lector  in de bachelor Sociaal Werk aan de Thomas Morehogeschool in Geel;
 • stafmedewerker ‘in residence’ voor Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Waarom ik de sociaalwerkconferentie belangrijk vind?

"Ik kijk naar transitie als een traag proces van maatschappelijke innovatie. Maatschappelijke innovaties kan je beschrijven als veranderingen in de maatschappelijke spelregels als antwoord op een moeilijk maatschappelijk vraagstuk. Armoede. Omgaan met diversiteit. Duurzaamheidsvraagstukken. Mensenrechten. Maatschappelijke innovaties strekken zich doorgaans uit over lange periodes en zijn het gevolg van maatschappelijk innoverende praktijken, die ontstaan op vele plekken, vaak zelfs in verschillende vormen en gedaanten. Deze praktijken klonteren samen tot innoverende onderstromen, die ontstaan, groeien, samenvloeien, sterker worden, tot ze doordringen in de hoofdstroom van praktijken, systemen, regelgeving, cultuur en sociale interacties. Met oog op de conferentie wil ik proberen om deze stroom aan maatschappelijk innoverende praktijken mee zichtbaar te maken."


Als de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, volgt hier een verslag.

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

Meer info over de resultaten van deze werkgroep volgt later.

Deelnemerslijst

 • Lobke Vermeire – Vormingplus Brugge
 • Carine Van Remoortere – Vormingplus Waas en Dender
 • Erik Béatse – Samenlevingsopbouw Vlaams Brabant
 • Lin de Bruijn – KVLV
 • Brenda Deny – Femma
 • Rik Verschueren – Bright futures
 • Gerardo Salinas – KVS
 • Michiel De Baets – Klein verhaal vzw
 • Elke De Beukelaer – Pulse
 • Timo Vanbuel – Zorgbedrijf Antwerpen
 • Dietlinde Oppalfens – Curieus
 • Hanne Lewyllie – Oxfam wereldwinkels
 • Sofie Van Bruystegem – City mine(d)
 • An Pauwels – Curieus
 • Stefaan Segaert – Vormingplus Waas en Dender
 • Hans Dewitte – Klein verhaal vzw
 • Filip François – Dienst welzijn en gelijke kansen, departement samenleven, welzijn en gezondheid, stad Gent
 • Hein Huyghe – Ministerie van Wonderwijs
 • Frank Van den Branden – Afdeling welzijn & samenleving
 • Jef Peeters – Verslaggever

Fotomateriaal

Foto deelnemers werkgroep 7

Foto deelnemers werkgroep 7

Foto deelnemers werkgroep 7

Foto deelnemers werkgroep 7