Voorzitter

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez

 

“Het is onze verantwoordelijkheid de gedeelde basis van sociaal werk scherp te krijgen zonder verschillen en mogelijke spanningen en conflicten uit de weg te gaan.”

 

 • lector in de bachelor Sociaal Werk aan de AP Hogeschool in Antwerpen;
 • ervaring in syndicaal vormingswerk en als stafmedewerker in jeugdwelzijnswerk, mobiel hulpverlener in de Gentse dak-en thuislozenzorg en teambegeleider in de residentiële opvang van jongvolwassenen. 

Waarom ik de sociaalwerkconferentie belangrijk vind?

"De sociaalwerkconferentie is belangrijk voor de toekomst van het sociaal werk. Het is duidelijk dat sociaal werk onder druk staat: de discussie over vermarkting, een wijzigende relatie met de overheid, burgers en middenveld en de complexiteit van sociale problemen zorgen er voor dat er vragen worden gesteld over de effectiviteit en zelfs relevantie van sociaal werk. Dat is niet nieuw natuurlijk, en het is aan het sociaal werk zelf om zich daar tegenover te verhouden. Niet als slachtoffer van ‘externe vijanden’, maar ook niet als ‘redder’ van de doelgroepen. Toch kan sociaal werk een belangrijke rol spelen in het agenderen van sociale problemen en zowel burgers, overheid, markt als middenveld appelleren om collectieve verantwoordelijkheid te dragen om grondrechten te realiseren en uit te dragen."


Als de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, volgt hier een verslag.

Opzet

Deze werkgroep komt vijfmaal samen, telkens rond één bepaald thema:

 1. grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 2. individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving;
 3. (super)diversiteit en sociaal werk;
 4. sterktes/krachten van het sociaal werk (in netwerken);
 5. opportuniteiten voor een toekomstgericht sociaal werk.

Meer info over de resultaten van deze werkgroep volgt later.

Deelnemerslijst

 • Sylvia Hubar – Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt
 • Luc Muraille – Inloopcentrum De Vaart CAW
 • Jan Herreman – CAW Oost-Vlaanderen, woonbegeleiding
 • Goedele De Winter – CAW Antwerpen, deelwerking Wijkteam Antwerpen Noord
 • Inge Van De Water – OCMW Turnhout
 • Thomas Neefs – Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, opbouwwerk energie en armoede
 • Pol Goris – Buurtwerk budgetwinkel, team groepswerk OCMW Herentals
 • Serge Vanhoolandt – Sociale dienst OCMW Lubbeek
 • Nienke Berghmans – De VoorZorg, socialistische mutualiteit van de provincie Antwerpen
 • Jo Van Gulck – OCMW Campus
 • Silke Schroeyens – Ghapro vzw Antwerpen
 • Erik Vreven – Straathoekwerk Limburg
 • Isolde Vandemoortele – RISO Vlaams Brabant
 • Yves Tuytschaever – Politie Gent
 • Koen Dierickx – OCMW Gent, woonbegeleiding
 • Caro Bridts – Samenlevingsopbouw Brussel
 • Kurt Dufraing – Vrouwenopvangcentrum Diest, CAW Oost-Brabant
 • Rebekka Schotte – Wijkgezondheidscentrum Kessl-Lo
 • Ann Robijns – Dienst maatschappelijke zorg, Politie Gent
 • Ann Vanhengel – Samenlevingsopbouw Rimo Limburg
 • Els Claessens – Het Daenshuis vzw, wijkgezondheidscentrum Aalst
 • Pieter Vancauwenberghe – Stad Gent, buurtwerk Muide
 • Christiaan Mertens – Ziekenfonds CM
 • Ann Donné – Opbouwwerk RISO-Vlaams Brabant
 • Eric Van Leuven – Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, buurtgericht woonproject in de wijk Dam
 • Marc Huygen – Outreachteam, deelwerking CAW Antwerpen.
 • Karen van Riel – Vzw Recht-Op (vereniging waar armen het woord nemen)
 • Sandra Geeraert – De Voorzorg Antwerpen, socialistische mutualiteit van de provincie Antwerpen
 • Steve Maes – Vormingplus Gent-Eeklo
 • Hannes Schaubroeck – CAW Antwerpen, wijkteam Luchtbal
 • Els Decroo – Wijkgezondheidscentrum Gent
 • Stefanie Verboven – OCMW Hechtel-Eksel
 • Tom D’Olieslager: Afdeling welzijn & samenleving
 • Johan Vandenbussche – Verslaggever

Fotomateriaal