In de engagementsverklaring Vlaanderen in Actie: Samen tegen voedselverlies doen de Vlaamse overheid en de ketenpartners een oproep om te werken aan de reductie van voedselverlies:

“Wij doen een oproep aan alle bedrijven en organisaties uit de keten, alsook aan alle maatschappelijke stakeholders om samen met ons deze uitdaging aan te gaan. Wij roepen hen op om de engagementsverklaring te onderschrijven en met de cascade van waardebehoud als leidraad acties te ondernemen om voedselverliezen tegen te gaan.”

Het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin wil in dat kader samen met de verschillende sectoren gaan voor minder!

Hoe willen we dit doen?

We hopen aanvankelijk zoveel mogelijk engagementen te verzamelen om samen een positieve evolutie op gang te brengen op het vlak van reductie van voedselverspilling.

Wat verwachten we?

Uw engagement zal resulteren in meer aandacht voor deze problematiek en concrete acties in uw organisatie. Al de grote en kleine initiatieven zijn een stap in de richting van het gezamenlijke doel van Vlaanderen: 15% minder voedselverlies tegen 2020!

Wilt u daartoe bijdragen?

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan dit gemeenschappelijk doel binnen de welzijns- en gezondheidssector? Vul dan deze engagementsverklaring in.

"Wij engageren ons en willen samen strijden tegen voedselverlies op basis van verschillende mogelijke acties:

  • Meten is weten: we ondernemen actie om metingen m.b.t. voedselverlies te organiseren.
  • We bekijken en passen, indien mogelijk, ons voedselproces en/of onze procedures aan.
  • Kwaliteit is onze zorg: geen actie, klein of groot, mag een impact hebben op de kwaliteit van het voedsel.
  • We ondernemen acties om voedselverliezen te vermijden conform de cascade van waardebehoud."