Vzw-regelgeving: financieel

Vzw's volgen de algemene principes van de boekhouding zoals beschreven in de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Voor de boekhoudkundige regels zijn er kleine, grote en zeer grote verenigingen.

Soorten vzw's

De criteria om te bepalen of uw vzw een kleine, grote of een zeer grote vzw is zijn de volgende:

Een vzw wordt als klein beschouwd indien zij geen of hoogstens één van de volgende criteria bereikt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 5
 • ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw): 250.000 euro
 • balanstotaal: 1.000.000 euro

Een vzw wordt als groot beschouwd indien zij meer dan één van de volgende drempels bereikt of overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 5
 • ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw): 250.000 euro
 • balanstotaal: 1.000.000 euro

Een vzw wordt als zeer groot beschouwd indien:

 • haar gemiddeld personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt:
 • jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 50
 • ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw): 6.250.000 euro
 • balanstotaal: 3.125.000 euro

Adviezen commissie Boekhoudkundige Normen

 • Aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw's, ivzw's en stichtingen
 • Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote vzw's, ivzw's en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen
 • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit organisaties
 • Boekhoudkundige behandeling van goederenvoorraden in kringloopcentra opgericht als vereniging zonder winstoogmerk
 • Negatieve fondsen in de beginbalans van een vereniging zonder winstoogmerk
 • Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille