Inbraak, aanranding, diefstal, verkrachting, bedreiging, slagen en verwondingen, hold-up, car/home-jacking, stalking, moord,... en ook verkeersongevallen en zelfdoding. Wanneer u of iemand uit uw familie of kennissenkring met een schokkende gebeurtenis wordt geconfronteerd, dan kan u terecht bij slachtofferhulp van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Slachtoffer zijn van een misdrijf, een ramp of een verkeersongeval, is een ingrijpende gebeurtenis. U wordt misschien met heel wat vragen en gevoelens geconfronteerd. Ook als nabestaande, naastbestaande of getuige kunnen heel wat vragen leven zoals   

 • Wat zijn uw rechten?
 • Wat gebeurt er met een klacht?
 • Hoe verkrijgt u een schadevergoeding?

Maar ook:

 • Welke zijn mogelijke reacties?
 • Hoe krijgt u alles verwerkt?

Slachtofferhulp kan u hierbij helpen. De medewerkers van slachtofferhulp kunnen u op verschillende manieren ondersteuning bieden.

 • Praten over wat u overkomen is.
 • Begeleiding en ondersteuning bieden in het verwerken van wat er is gebeurd.
 • Informatie en advies geven.
 • Meegaan naar de politie of naar een arts.
 • Juridische en praktische hulp bieden.
 • U de weg wijzen naar andere mensen of diensten. 

De centra die slachtofferhulp bieden, zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 • De hulp is gratis.
 • Slachtofferhulp werkt zowel met professionele als vrijwillige medewerkers.
 • Een gesprek kan bij u thuis of op de dienst.
 • Slachtofferhulp werkt onafhankelijk.
 • Wat u vertelt, is vertrouwelijk.
 • Slachtofferhulp werkt zowel individueel als in groep.

Brochures

Algemene werking

Je bent slachtoffer van een misdrijf of een ramp? Je verloor een vriend of familielid door een verkeersongeval, moord of zelfdoding? Als je zelf of iemand uit je omgeving zo’n schokkende gebeurtenis meemaakt, kan je achterblijven met veel emoties en vragen. Deze informatiebrochure wijst je de weg.

Ben je slachtoffer van een misdrijf of ramp, dan kan je bij slachtofferhulp terecht. Meer informatie over de werking van slachtofferhulp en de contactgegevens, vind je op de CAW-website

Jonge slachtoffers

Folder

Heel wat kinderen en jongeren zijn rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer van een misdrijf of andere feiten die schokkend zijn. Net zoals volwassenen maken zij een verwerkingsproces door. Maar kinderen zijn in de eerste plaats kinderen. Ze geven een eigen betekenis aan het gebeurde en beleven het op hun manier, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkeling. De centra voor algemeen welzijnswerk schreven een brochure waarin verduidelijkt wordt wat een schokkende gebeurtenis is, hoe kinderen en jongeren ermee omgaan en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. De brochure kan een hulpmiddel zijn in het ondersteunen van kinderen en jongeren.

 

Verkeersslachtoffers

Staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers

Op 16 februari 2007 vond in het Vlaamse Parlement de Staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers plaats. Deze Staten-generaal is in de loop van 2006 voorbereid door negen werkgroepen. Zij hebben elk een bepaald thema of een bepaalde sector onder de loep genomen, de knelpunten geïnventariseerd en beleidsaanbevelingen geformuleerd. Het resultaat van de werkzaamheden werd gebundeld in een rapport, dat de basis vormde voor de Staten-generaal. Op 28 april 2016 organiseerde Rondpunt vzw een colloquium waar de beleidsaanbevelingen werden geëvalueerd en prioritaire acties voor de toekomst werden geformuleerd. Een weergave van de besprekingen in de verschillende werkgroepen kunt u vinden in dit verslag.

 Wat na een verkeersongeval? Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Als het verkeer je raakt, praktische gids na een verkeersongeval is een nuttige publicatie. De samensteller van deze gids, Rondpunt vzw, heeft daartoe samengewerkt met verkeersslachtoffers en deskundigen uit de verschillende betrokken domeinen en sectoren.

Deze publicatie is bedoeld voor betrokkenen (gewonden, naasten en nabestaanden) bij een verkeersongeval die na het gebeuren met heel wat vragen zitten over hun rechten, over de verwerking van het ongeval en over gepaste opvang en zorg.  De gids gaat in op wat er moet gebeuren onmiddellijk na het ongeval, wat de politie doet, wat de rol is van justitie, vragen die gewonden zich kunnen stellen of mensen die een dierbare hebben verloren, verzekering en herstel van schade, omgaan met blijvende letsels, de beleving van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij een verkeersongeval, hoe men kan omgaan met wat er is gebeurd, praten met de pers en veroorzakers van verkeersongevallen.

Via de website van Rondpunt kan u ook een gedrukte versie bestellen.

Samenwerkingsakkoord slachtofferzorg

Slachtofferzorg bestaat in België uit drie pijlers:

Contact

Postadres

Afdeling Eerstelijn en Gespecialiseerde Zorg 
Team Welzijnswerk 
Koning Albert II-laan 15 bus 497
1210 Brussel
E-mail