De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding van de COVID-19-epidemie een periode van civiele noodsituatie afgekondigd. Tijdens deze periode van civiele noodsituatie zijn tijdelijke afwijkingen toegestaan van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

  • De 1e periode van civiele noodsituatie liep van 20 maart 2020 tot en met 17 juni 2020 (120 dagen). Deze is vastgelegd in het BVR van 20/03/2020.
  • De 2e periode van civiele noodsituatie liep van 30 oktober 2020 tot en met 26 juni 2021 (240 dagen). Deze is vastgelegd in het BVR van 30/10/2020.
  • De 3e periode van civiele noodsituatie loopt van 27 juni 2021 tot en met 22 februari 2022 (240 dagen). Deze is vastgelegd in het BVR van 18/06/2021 en het BVR van 15/10/2021.

Alle 3 deze periodes zijn opgenomen in het BVR van 18/06/2021 via het wijzigingsbesluit van 3 december 2021.