In de kijker

De bouwindex wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een formule. Voor de VIPA-sectoren bedraagt deze in 2018 1,70703

LOGO OPZ Rekem

De voorlopige cijfers voor het eerste jaar van het energieprestatiecontract van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem zijn bekend.

Nationale Loterij

De Vlaamse Regering keurde op 10 november 2017 het besluit over de toekenning van de aanvullende subsidie van de Nationale Loterij goed.

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft een project van het VIPA geselecteerd dat onderzoek voert om te komen tot een uitgewerkt beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen.

Het VIPA stelt aan de sector middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat uit te voeren. Het Vlaams Energiebedrijf ondersteunt de zorg- en welzijnssector en biedt een raamcontract aan waardoor het voor voorzieningen zeer eenvoudig is een diagnose voor hun patrimonium te laten uitvoeren.

Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en de ‘Andere Specifieke Bestemmingen’ (ASB) samen de ‘niet-residentiële gebouwen’ in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Met de sectororganisaties van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondertekende minister Vandeurzen op 12 januari een engagementsverklaring om samen acties te ondernemen zodat de klimaatopwarming beperkt zou blijven.