In geval van aankoop: een bodemattest overeenkomstig de regelgeving betreffende de bodemsanering.