Bij het maken van een omgevingsanalyse i.f.v. het bepalen van de lokale sociale beleidsdoelstellingen, kunnen besturen onder meer gebruik maken van deze instrumenten:

Provincies in cijfers

Deze tool wordt beheerd door de Steunpunten Data&Analyse van de Vlaamse Provincies en ontsluit allerlei data m.b.t. verschillende domeinen, zoals armoede, wonen of onderwijs.
Specifiek voor de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen bestaat ook de Kansarmoedeatlas, opgemaakt door het steunpunt Data&Analyse van de Provincie West-Vlaanderen. Dit wordt later verder uitgebreid voor alle Vlaamse provincies.

Gemeente- en stadsmonitor

De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Beide monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

Vlaamse Armoedemonitor

De Vlaamse Armoedemonitor wordt opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid en wil op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en -evolutie in Vlaanderen in kaart brengen en opvolgen.

Sociale kaart

De Sociale Kaart geeft een overzicht van de welzijns- en zorgactoren die gevestigd zijn of actief zijn in een bepaalde gemeente. De gemeenten kunnen hun eigen website daarnaast ook verrijken met gegevens die rechtstreeks uit de sociale kaart gehaald worden.

Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit

In dit draaiboek van het Agentschap Inburgering en Integratie ligt de focus op burgers met een migratieachtergrond zodat iedereen gelijke kansen krijgt in onze samenleving.

IMA Atlas

Het IMA (Intermutualistisch Agentschap) is een organisatie en platform waar gegevens, die vanuit de ziekenfondsen zijn verzameld, worden samengebracht en geanalyseerd. De IMA Atlas bevat momenteel naast algemene cijfers van de populatie, een reeks indicatoren rond gezondheidszorggebruik in verschillende domeinen waaronder huisartsgeneeskunde, pre- en postnatale zorgen en ouderenzorg. In het kader van preventie zijn o.a. aanbevolen screenings en tandzorgen in kaart gebracht.

Belfius: Typologie van de gemeenten

Belfius bezorgt jaarlijks in documentvorm het financieel en socio-demografisch profiel aan iedere Belgische gemeente. Ook deze informatie, bestaande uit meer dan 150 indicatoren, kan de omgevingsanalyse voeden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Deze website van VVSG informeert over deze doelstellingen en hoe deze een interessant kader vormen om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Ook duurzaamheid krijgt zo een plaats in de strategische meerjarenplannen.