Een conceptnota met het functioneel en architecturaal concept van het project.

Een conceptnota bevat een beschrijving van het architecturaal en functioneel concept, onder meer inzake toegang en circulatie, functionele opdelingen, publiek-privaat, flexibiliteit van het concept, mogelijke uitbreidingsmogelijkheden, fasering van de werken.