Richtlijnen voor welzijnssectoren

De Taskforce COVID-19 Zorg besliste om voor alle sectoren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te werken met een globale kaderrichtlijn. Dat kader heft de eerdere communicaties vanuit de afdeling Welzijn en Samenleving met betrekking tot de coronamaatregelen op. Het globale kader houdt in dat iedere voorziening, rekening houdend met de eigen context en op basis van een risicoanalyse eigen beleid kan voeren, weliswaar binnen de krijtlijnen van o.a. de federale maatregelen. Meer informatie is te vinden in onderstaande communicatie gericht aan de voorzieningen binnen het welzijnswerk.

Waar kan ik terecht voor bijkomende vragen?

Voorzieningen kunnen voor bijkomende vragen terecht bij hun dossierbehandelaar.

Algemene vragen kunnen ook gesteld worden via beleidscoordinatie.zorg@vlaanderen.be (voor maatschappelijk opbouwwerk en verenigingen waar armen het woord nemen) en via welzijnswerk@vlaanderen.be (voor de CAW).