Richtlijnen voor welzijnssectoren

Hier vindt u de maatregelen COVID-19 en vermoeden van COVID-19 voor de welzijnssectoren terug.

 • 13 juli 2021: Wijzigingen in de registratieplicht voor ambulante werkingen in kader van contacttracing (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
  • Einde registratieverplichting voor bezoekers en externen
   • Conform de beslissing van de Taskforce COVID-19 Zorg en mee naar aanleiding van enkele vragen die wij hierover ontvingen, informeren wij u dat er voor ambulante werkingen niet langer een registratieplicht in functie van contact tracing geldt. Contactgegevens van bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, eventuele externe zorg- en dienstverleners of begeleiders, … hoeft u dus niet langer bij te houden.
   • Enkel voor collectiviteiten – de residentiële opvangcentra – blijft het principe van de registratie in functie van contact tracing aangehouden.
   • Let wel: contact tracing blijft één van de belangrijkste pijlers in de aanpak van COVID-19. Daarom wordt tegelijk aan alle organisaties gevraagd om bij een eventuele uitbraak de gegevens van hoog-risicocontacten van de afgelopen 3 dagen te kunnen aanleveren. We rekenen 2 dagen voorafgaand aan de start van de symptomen bij de indexpersoon of, indien het gaat om een asymptomatisch positief-bevestigd persoon, 2 dagen voorafgaand aan de positieve test. Daarom vragen we om de gegevens van hoog-risicocontacten van de afgelopen 3 dagen te kunnen aanleveren
   • Bij een uitbraak moeten de nodige procedures rond testen, isolatie en quarantaine uiteraard gehandhaafd blijven. Ook de nationale richtlijnen blijven onverminderd gelden. Voor alle informatie over testing en quarantaine, verwijzen we u naar de website van Sciensano. U kunt daar de recent aangepaste regels rond testing en quarantaine voor hoog-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn terugvinden. 
 • 24 juni 2021: Versoepeling van de richtlijnen voor het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 27 mei 2021: Versoepeling van de richtlijnen voor het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 29 april 2021: update maatregelen COVID-19 
 • Aanbevelingen rond schoonmaak en desinfectie (versie: 23-07-2020)

Contactonderzoek COVID-19 in de opvangcentra

Draaiboek als voorbereiding op een tweede golf

Om zich voor te bereiden op een mogelijke heropflakkering van COVID-19, vroeg de Taskforce COVID-19 zorg aan de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om tegen 21 augustus 2020 een eigen draaiboek op punt te stellen. Om hun draaiboek op te stellen, kregen de voorzieningen een checklist met richtinggevende vragen die de inhoud van zo’n plan bepalen.  
Alle documenten vind je hier terug.

Richtlijnen Arbeidsmatige activiteiten

Hier vindt u de richtlijnen voor de heropstart van de arbeidsmatige activiteiten (AMA) terug:

Richtlijnen voor zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen

Hier vindt u de richtlijnen van 9 juni 2021 voor de organisatie van activiteiten van zelfhulpgroepen, lotgenotencontacten en patiëntenverenigingen die geregistreerd zijn bij Trefpunt Zelfhulp en het Vlaams Patiëntenplatform

Lokaal sociaal beleid: hulp- en dienstverlening voor kwetsbare burgers n.a.v. COVID-19

Aan de lokale besturen is er gevraagd om extra aandachtig te zijn voor de kwetsbare burgers en proactief en outreachend te handelen vanuit het lokaal bestuur. Dit wil zeggen ervoor zorgen dat alle inwoners binnen hun gemeente, ook de meest kwetsbaren, bereikt worden en de noodzakelijke hulp- en dienstverlening ontvangen.

Meer informatie vindt u terug in deze brief van 26 maart 2020, gericht aan alle lokale besturen, die ondertekend is door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Bart Somers, Vice minister president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur en Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

FAQ COVID-19 

Enkele vragen en antwoorden op de richtlijnen rond COVID-19 voor de welzijnssectoren worden gebundeld op een pagina