Een eindafrekening, die bestaat uit:

a) de eindstaat van het project, per perceel en per onderdeel. De onderdelen zijn ruwbouw, technische uitrusting, afwerking en losse uitrusting en meubilering;

b) de finale bouwkost van het project per soort van werken en per zorgvorm;

c) de door de aannemer bezorgde facturen of vorderingsstaten;

De eindstaat is de finale vorderingsstaat per perceel.