Een GBO (geïntegreerd breed onthaal)-samenwerkingsverband realiseren en laten groeien? Reken vanaf 2021 op de GBO-centrale voor de juiste ondersteuning op het juiste moment. Van hulp bij de opstart tot webinars en procesbegeleiding. Een cadeau voor iedereen die er actief mee aan de slag gaat.

De partners VVSG, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), SAM vzw en de Vlaamse overheid ontwikkelden een breed ondersteuningspakket voor medewerkers van GBO samenwerkingsverbanden, die in opstart zijn of al iets verder staan in het proces. De GBO-centrale is de overkoepelende term voor die diverse ondersteuningsinitiatieven: begeleiding, informatie en inspiratie voor jouw GBO-samenwerkingsverband.
 

Leermodules

Wil je meer weten over krachtgericht werken, outreachend werken en informatieuitwisseling tussen GBO partners?
Over deze thema’s heeft SAM vzw verschillende praktijkgerichte leermodules uitgewerkt die je kan volgen via webinars, filmpjes, intervisie en interactieve sessies.
Een niet te missen aanbod voor sociale professionals en hun leidinggevenden.

> Bekijk hier het volledige overzicht
Lees meer op de website van SAM

Inspiratieroute

Wil je begeleiding op maat om jouw GBO op rails te krijgen? Volg dan de inspiratieroute. Ervaren deskundigen denken samen met jouw GBO-team probleemoplossend mee rond een specifieke uitdaging of een probleem dat  jullie willen aanpakken.
Frisse inzichten worden gegarandeerd!

Bekijk hier het volledige overzicht.
Meld je hier aan voor de inspiratieroute

Procesbegeleiding

Wil je komen tot relevante acties en goede samenwerking in jouw GBO? Kies dan voor een procesbegeleiding. 
Samen met je samenwerkingsverband gaan jullie op zoek naar de beste antwoorden op de uitdagingen en noden van de doelgroep waarmee jullie werken.

Vooraleer jullie tot oplossingen komen, moeten de noden goed in kaart worden gebracht.  De VVSG helpt jullie  om in de schoenen van de gebruiker te gaan staan. Op basis van die gebruikersinzichten (her)tekenen jullie samen een relevant aanbod en samenwerking uit.

Bekijk hier het volledige overzicht.
Lees meer op de website van de VVSG