De verbruiksgegevens geven het energieverbruik per energiedrager weer op jaarbasis. Eventuele productiegegevens geven de energieproductie van elektriciteit weer op jaarbasis. Projecten met een oppervlakte groter dan 1.000 m² maken daarenboven een onderscheid tussen de volgende energiestromen: productie van sanitair warm water, verwarming, koeling, ventilatie en een eventueel nog andere deelverbruiken. Ook het waterverbruik wordt in beeld gebracht op jaarbasis met hierin een onderscheid tussen leidingwater en hemelwater.