Een definitief overzicht van de gunningen, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld