Een definitief programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen.

Dit is de uiteindelijke bevestiging van het geactualiseerd programma van eisen uit evaluatie 2. Mogelijke wijzigingen worden aangeduid en opgenomen in het verslag (stuk 1) met bijhorende motivatie voor die wijziging.