Een geactualiseerd programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen.  Dit is een actualisatie van het initieel programma van eisen uit het aanvraagdossier van de subsidiebelofte. Mogelijke wijzigingen worden aangeduid en opgenomen in het verslag (stuk 1) met bijhorende motivatie voor die wijziging.