De door de aannemer bezorgde facturen worden allemaal bezorgd. Deze mogen, maar moeten niet, gebundeld bezorgd worden i.f.v. de betalingen. Tussentijdse vorderingsstaten kunnen maar moeten niet digitaal bezorgd worden. De eindstaat (ofwel de finale vorderingsstaat) wordt per perceel bezorgd i.f.v. de eindevaluatie.