Contactopsporing en bij te houden contactgegevens

Enkel contactgegevens van volgende personen moeten bijgehouden worden:

  • Alle hoog-risico contacten: onder meer personen waarmee cumulatief minstens 15 minuten contact was op een afstand van minder dan 1,5 meter of waarmee direct fysiek contact is geweest. Zie de website van Sciensano voor de actuele definitie van hoog risico contacten.
  • Groepsactiviteiten: alle deelnemers (bezoekers / medewerkers / vrijwilligers) …. van groepsactiviteiten of groepssessies in de hulpverlening. Als er zich tijdens de groepsactiviteit incidenten hebben voorgedaan die aanleiding hebben gegeven tot een hoog-risico contact wordt bijgehouden wie hierbij betrokken was.

Werkwijze: de positief geteste persoon moet zijn/haar contacten doorgeven aan het contactcenter. Bij afname van een test zal gevraagd worden om zijn/haar contacten op te lijsten. De voorziening neemt daar een ondersteunende rol in op en maakt met cliënten / deelnemers / vrijwilligers / … de afspraak dat, als iemand getest wordt op Covid-19, die persoon met de voorziening contact opneemt. De voorziening ondersteunt de positief geteste persoon dan bij het in kaart brengen van de risicocontacten binnen de voorziening en de contactgegevens die moeten worden doorgegeven aan het contactcenter.

Zijn mensen verplicht de voorziening te informeren als men positief test op Covid-19

Een cliënt / deelnemer / … is niet verplicht om een voorziening te informeren. Wel is het in ieders belang dat er goede afspraken zijn rond contactopsporing en de wijze waarop men daaraan mee werkt om zo verdere verspreiding van het virus te vermijden. Elke voorziening maakt daarom binnen de werking met de cliënten / deelnemers / … afspraken hoe deze contactopsporing vorm krijgt binnen de specifieke setting.

Kan iemand die tijdens de week in een residentie verblijft en in het weekend vermoedelijk besmet raakt, terugkeren naar de residentie en op de kamer in quarantaine gaan?

Dat is mogelijk. Wanneer iemand vermoedelijk besmet is, neemt deze onmiddellijk contact op met de huisarts die zo snel mogelijk bepaalt of de betrokkene getest moet worden. In afwachting van het testresultaat moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen (isolatie, fysiek contact vermijden, extra aandacht voor hygiëne maatregelen …) genomen worden.

Wanneer wordt geschakeld van situatie 2 naar situatie 3 en hoe wordt daarover gecommuniceerd?

De overgang van situatie 2 (lokale uitbraken) naar situatie 3 (talrijke uitbraken in heel het land) vloeit voort uit beslissingen van de nationale veiligheidsraad. Als die beslissing genomen wordt, zal de afdeling Welzijn en Samenleving de door haar erkende voorzieningen daarover zo snel mogelijk via mail informeren.

Waar kan ik terecht voor bijkomende vragen?

Voorzieningen kunnen voor bijkomende vragen terecht bij hun dossierbehandelaar. Algemene vragen kunnen ook gesteld worden via welzijnensamenleving@vlaanderen.be.