Neen, dit moet enkel bij een nieuwe erkenningsaanvraag voor de organisatie.

Bij elke nieuwe erkenningsaanvraag geef je het INSZ nummer in van elke medewerker die de begeleiding van AMA-deelnemers opneemt. Het diploma wordt op basis van het INSZ nummer geverifieerd in de LED-databank. Indien er wel een relevant diploma is maar de LED-databank het niet kan verifiëren (niet alle diploma’s zijn opgenomen in de LED-databank), dient het betreffende diploma te worden toegevoegd als bijlage bij de erkenningsaanvraag.

Wanneer er nieuwe medewerkers starten tijdens een lopende erkenningsperiode als begeleider AMA, dienen de diploma’s van deze medewerkers niet te worden geverifieerd via het e-loket AMA WVG. Ook het diploma van de betreffende medewerkers dient niet aan het Departement Zorg te worden bezorgd. De verificatie maakt enkel deel uit van de aanvraagprocedure voor een erkenning als begeleider AMA. Uiteraard dient de regelgeving steeds te worden gevolgd en dient elke medewerker steeds over een relevant diploma te beschikken. Tussentijdse opvolging van de erkenningsvoorwaarden, bijvoorbeeld door een controle van Zorginspectie, is steeds mogelijk. Het is dan aan de organisatie om hiervoor de nodige informatie te kunnen aanleveren.