Wat is de impact op erkenning bij een samenvoeging van begeleidingscapaciteit?

Bij een samenvoeging van begeleidingscapaciteit dien je rekening te houden met de mogelijke impact hiervan op:

  • uw eventuele erkenning als AMA-begeleider
  • de AMA-overeenkomsten van de betrokken zorggebruikers. 

Wat met de Arbeidswet en andere federale regelgeving?

Uit overleg met de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) blijkt dat de Arbeidswet van 16 maart 1971 van toepassing is voor AMA, net als de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. Alle regels die gelden voor de werknemers in de sector waarin de AMA deelnemer bezigheid verricht, gelden dus ook voor AMA deelnemers.

Combinatie met het Groeipakket (vanaf 1-1-2019)?

Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook personen tussen 18 en 25 jaar voor wie er een Groeipakket is, arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Dit leidt niet tot verlies van het Groeipakket. Er is geen specifieke toestemming vereist. Zoals voor iedereen die arbeidsmatige activiteiten doet, geldt ook hier dat er een aangifte in Dimona moet gebeuren (Dimona Without Dmfa, onbezoldigde bezigheid).

Wordt er een lijst gepubliceerd met erkende begeleiders?

De lijst met organisaties die als AMA-begeleider erkend zijn is consulteerbaar via de Cobrha-viewer. Bij Zorgactiviteitstype zal u kunnen zoeken op begeleider arbeidsmatige activiteiten. In functie van de verleende erkenningen, wordt deze lijst regelmatig aangepast. Ook de Sociale Kaart kan je gebruiken om de AMA-begeleiders terug te vinden.

Hoe lang is een erkenning geldig?

De erkenning geldt voor een periode van 5 jaar. Acht maanden voor het vervallen van de erkenning, dient de erkende AMA-begeleider een aanvraag tot verlenging van de erkenning in via dezelfde bovenstaande procedure.

Wie wordt erkend: de organisatie of het personeelslid?

Het is de organisatie die erkend wordt als begeleider arbeidsmatige activiteiten. Als organisatie moet je wel je professionele deskundigheid aantonen door één of meer medewerkers in dienst te hebben die beantwoorden aan de diplomavereiste (of ervaringsvereiste) en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben op niveau van de organisatie om mensen te begeleiden.

Hoelang duurt de termijn tot effectieve erkenning?

De beoordeling van een aanvraag voor begeleider arbeidsmatige activiteiten gebeurt in twee fasen: 30 dagen voor onderzoek ontvankelijkheid en 45 dagen voor onderzoek gegrondheid. De maximale termijn tot erkenning is dus 75 dagen.

Is er een limiet op het aantal erkende begeleiders?

Nee, alle organisaties die vermeld zijn in artikel 46 van het uitvoeringsbesluit kunnen erkend worden als begeleider.

Is er een deadline voor het aanvragen van een erkenning?

Nee, je kan te allen tijde een aanvraag indienen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen