Dient elke nieuwe medewerker zijn diploma te laten verifiëren via het e-loket AMA WVG?

Neen, dit moet enkel bij een nieuwe erkenningsaanvraag voor de organisatie.

Bij elke nieuwe erkenningsaanvraag geef je het INSZ nummer in van elke medewerker die de begeleiding van AMA-deelnemers opneemt. Het diploma wordt op basis van het INSZ nummer geverifieerd in de LED-databank. Indien er wel een relevant diploma is maar de LED-databank het niet kan verifiëren (niet alle diploma’s zijn opgenomen in de LED-databank), dient het betreffende diploma te worden toegevoegd als bijlage bij de erkenningsaanvraag.

Wat is de impact op erkenning bij een samenvoeging van begeleidingscapaciteit?

Bij een samenvoeging van begeleidingscapaciteit dien je rekening te houden met de mogelijke impact hiervan op:

  • uw eventuele erkenning als AMA-begeleider
  • de AMA-overeenkomsten van de betrokken zorggebruikers. 

Wat met de Arbeidswet en andere federale regelgeving?

Arbeidsmatige activiteiten zijn geen arbeid. Toch is bepaalde regelgeving die geldt voor arbeid, ook van toepassing voor AMA:

Combinatie met het Groeipakket (vanaf 1-1-2019)?

Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook personen tussen 18 en 25 jaar voor wie er een Groeipakket is, arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Dit leidt niet tot verlies van het Groeipakket. Er is geen specifieke toestemming vereist. Zoals voor iedereen die arbeidsmatige activiteiten doet, geldt ook hier dat er een aangifte in Dimona moet gebeuren (Dimona Without Dmfa, onbezoldigde bezigheid).

Wordt er een lijst gepubliceerd met erkende begeleiders?

De lijst met organisaties die als AMA-begeleider erkend zijn is consulteerbaar via de Cobrha-viewer. Bij Zorgactiviteitstype zal u kunnen zoeken op begeleider arbeidsmatige activiteiten. In functie van de verleende erkenningen, wordt deze lijst regelmatig aangepast. Ook de Sociale Kaart kan je gebruiken om de AMA-begeleiders terug te vinden.

Hoe lang is een erkenning geldig?

De erkenning geldt voor een periode van 5 jaar. Zes maanden voor het vervallen van de erkenning, krijgt de erkende begeleider AMA in het e-loket een herinnering om tijdig een nieuwe aanvraag tot erkenning te doen. De aanvraag dient te gebeuren via het e-loket AMA WVG volgens dezelfde bovenstaande procedure.

Hoe kan je een erkenning als begeleider AMA aanvragen?

De erkenning kan enkel worden aangevraagd via het e-loket AMA WVG door organisaties die een erkenning kunnen aanvragen als begeleider AMA (zie website onder het item “Wie kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen?”). 

Tijdens de aanvraag wordt er nagegaan of je organisatie voldoet aan de erkenningscriteria (deskundig personeel met het gevraagde diploma of gevraagde ervaring, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid op niveau van de organisatie voor het begeleiden van mensen met AMA).

Wie wordt erkend: de organisatie of het personeelslid?

Het is de organisatie die erkend wordt als begeleider arbeidsmatige activiteiten. Als organisatie moet je wel je professionele deskundigheid aantonen door één of meer medewerkers in dienst te hebben die beantwoorden aan de diplomavereiste (of ervaringsvereiste) en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben op niveau van de organisatie om mensen te begeleiden.

Hoelang duurt de termijn tot effectieve erkenning?

De beoordeling van een aanvraag voor begeleider arbeidsmatige activiteiten gebeurt in twee fasen:

  • er geldt een maximale termijn van 45 dagen voor het onderzoeken van de ontvankelijkheid
  • en een maximale termijn van 45 dagen voor het onderzoeken van de gegrondheid.

De maximale termijn tot erkenning is dus 90 dagen.

Is er een limiet op het aantal erkende begeleiders?

Nee, alle organisaties die vermeld zijn in artikel 46 van het uitvoeringsbesluit kunnen erkend worden als begeleider.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen