Nee, alle organisaties die vermeld zijn in artikel 46 van het uitvoeringsbesluit kunnen erkend worden als begeleider.