Voor personen met een handicap bestaat er al een gelijkaardige ondersteuning via begeleid werken.

Om dubbele financiering te vermijden, zal AMA niet combineerbaar zijn met begeleid werken. Een persoon met een handicap mag dus niet, bijvoorbeeld, één dag in de week begeleid werken en één dag in de week arbeidsmatige activiteiten verrichten. Daarnaast zal het aanbod AMA ook uitgesloten worden voor personen met een handicap die hun dagondersteuning vergoed krijgen via een persoonsvolgend budget.

Wat kan er dus niet?

  • Mensen die èn aan begeleid werken doen èn AMA.
  • Mensen met een PAB die dit besteden in dagondersteuning en tegelijkertijd ook AMA doen.
  • Mensen die RTH punten krijgen en dit besteden aan begeleid werken en tegelijkertijd aan AMA doen.

Als iemand toegang heeft tot RTH, dan kan die AMA uitvoeren, tenzij dat hij of zij ook al aan begeleid werken doet.
Dit wordt geregeld in artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de persoonsvolgende financiering van personen met een handicap wat betreft controle- en monitoringsmaatregelen met betrekking tot het vouchersysteem van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.