Om dubbele financiering  te voorkomen is AMA niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het aanbod van het VAPH en dit zowel bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget. Een persoon kan dus niet enkele dagen begeleid werken en/of enkele dagen gebruik maken van dagondersteuning en daarnaast arbeidsmatige activiteiten verrichten.  

Wat kan dus niet?

  • Dagondersteuning en/of begeleid werken via RTH én AMA.
  • Dagondersteuning en/of begeleid werken via een PVB bij een vergunde zorgaanbieder én AMA.

Wat kan wel? 

  • AMA kan wel gecombineerd worden met andere ondersteuningsvormen binnen rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH, zoals andere mobiele -en ambulante begeleidingsvormen en overnachting bij een zorgaanbieder.

Dit wordt geregeld in artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de persoonsvolgende financiering van personen met een handicap wat betreft controle- en monitoringsmaatregelen met betrekking tot het vouchersysteem van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.