De beoordeling van een aanvraag voor begeleider arbeidsmatige activiteiten gebeurt in twee fasen: 30 dagen voor onderzoek ontvankelijkheid en 45 dagen voor onderzoek gegrondheid. De maximale termijn tot erkenning is dus 75 dagen.