De beoordeling van een aanvraag voor begeleider arbeidsmatige activiteiten gebeurt in twee fasen:

  • er geldt een maximale termijn van 45 dagen voor het onderzoeken van de ontvankelijkheid
  • en een maximale termijn van 45 dagen voor het onderzoeken van de gegrondheid.

De maximale termijn tot erkenning is dus 90 dagen.