Het is de organisatie die erkend wordt als begeleider arbeidsmatige activiteiten. Als organisatie moet je wel je professionele deskundigheid aantonen door één of meer medewerkers in dienst te hebben die beantwoorden aan de diplomavereiste (of ervaringsvereiste) en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben op niveau van de organisatie om mensen te begeleiden.