Een deelnemer AMA kan in principe AMA verrichten voor onbepaalde duur, mits er aan twee voorwaarden voldaan wordt, vermeld in de regelgeving:

  • Een deelnemer moet een persoon zijn tussen 18 en 65 jaar die omwille van drempels van MMPPS aard geen betaalde arbeid kan verrichten.
  • Een deelnemer zal jaarlijks de toestemming moeten hebben van zijn uitkeringsinstantie (VDAB, OCMW, adviserend arts mutualiteit) om onbetaalde bezigheid te verrichten.