Ja, de deelnemer AMA mag een onkostenvergoeding ontvangen.

Omdat het om onbetaalde bezigheid gaat, mag de deelnemer geen loon ontvangen. Het begrip "loon" wordt bepaald door de sociale zekerheid.

Wat is volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bijvoorbeeld geen loon?

  • Een onkostenvergoeding. Bijvoorbeeld een onkostenvergoeding om verplaatsingskosten woonplaats-werkpost aan de deelnemer te vergoeden. Deze vergoeding wordt best gegeven op basis van de werkelijke kost (bijvoorbeeld op basis van de vervoersbewijzen). Indien er gewerkt wordt met reële kosten, moet er immers geen RSZ betaald worden door de werkpost. Indien er gewerkt wordt met een forfait moet er RSZ betaald worden.
  • Geschenkcheques (in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons) indien deze per jaar en per deelnemer de waarde van 35 euro, eventueel te vermeerderen met 35 euro per jaar voor elk kind ten laste van de deelnemer, niet overschrijden. Daarnaast mogen de geschenkcheques enkel worden toegekend ter gelegenheid van sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.
  • Indien de deelnemer gratis soep zou krijgen op de werkpost, wordt dat niet beschouwd als een loon. Let op: indien de deelnemer een volledige gratis maaltijd zou krijgen op de werkpost, wordt dat beschouwd als loon, namelijk als voordeel in natura.
  • Verplichte werkkledij of veiligheidskledij.

Opgelet!

De één-euro-vergoeding die op sommige plaatsen als aanmoedigingspremie gegeven wordt, heeft dus geen wettelijke basis.