Een deelnemer AMA kan bij verschillende werkposten arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Een werkpost wordt in de regelgeving geformuleerd als: “de rechtspersoon, de zelfstandige natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of de overheidsinstelling waar een persoon arbeidsmatige activiteiten verricht”. Als een deelnemer bij twee of meer werkposten arbeidsmatige activiteiten tijdens dezelfde periode uitvoert, dan dien je voor elke werkpost een nieuwe overeenkomst in. Voert een deelnemer arbeidsmatige activiteiten uit bij één werkpost die evenwel verschillende locaties kent, dan volstaat één overeenkomst mét duidelijke vermelding van deze locaties. De begeleider AMA krijgt 1 subsidie per begeleide deelnemer, niet per overeenkomst.

Het is trouwens ook toegelaten dat één deelnemer AMA door verschillende begeleiders AMA begeleid wordt, voor de verschillende werkposten waar de persoon actief is.