Neen, er is geen modelovereenkomst voorzien. Op die manier kan elke overeenkomst worden aangepast aan het taalgebruik en taalbegrip van de deelnemer.

In de bijlage bij het uitvoeringsbesluit zijn alle elementen opgesomd die moeten opgenomen worden in een overeenkomst AMA. Het gaat onder meer om: het uurrooster, takenpakket en de locatie (nodig voor verzekering en arbeidsinspectie), naam van de werkpostbegeleider op de werkpost, enz…

Een accurate en concrete beschrijving van het takenpakket en van het uurrooster van de AMA-deelnemer zijn erg belangrijk. Een flexibel uurrooster is mogelijk indien het aantal uren vermeld wordt. Artikel 21 van de Arbeidswet regelt daarnaast ook dat een dagprestatie minimaal drie uur moet bedragen. Aan de hand van die omschrijving kan zowel de erkende begeleider AMA als ook de arbeidsinspectie nagaan of de deelnemer AMA inderdaad doet wat in zijn/haar takenpakket beschreven is.