Voor de vzw’s en stichtingen verwachten we dat het financieel plan volgens de excel in de kolom hiernaast wordt ingevuld. Meer instructies vindt u in het eerste tabblad van de excel.

Voor de lokale besturen verwachten we:

  • De historische cijfers waaruit een voldoende autofinancieringsmarge blijkt
  • Het meerjarenplan met aanduiding van het beleidsdomein en beleidsveld waaronder de investeringsuitgaven en operationele inkomsten en uitgaven van het project werden opgenomen.

Bij een project met volledige autofinanciering zonder voorafgaande subsidiebelofte als vermeld in artikel 8 van het decreet, mag in het financieel plan geen rekening gehouden worden met enige subsidies en dient er niettemin te blijken dat het investeringsproject kan worden gedragen.