De stijgende zorgvragen, de toenemende complexiteit ervan, de nood aan zorg op maat,… zijn belangrijke uitdagingen voor de Vlaamse welzijns- gezondheidszorg. Om die uitdagingen passend te beantwoorden, is ook een gerichte inzet van (nieuwe) informatie- en communicatietechnologieën (ICT) aangewezen. Op ICT en internet gebaseerde diensten kunnen immers de zorgverlening ondersteunen, o.m. op het vlak van het delen en uitwisselen van gegevens.

Dat zal op termijn leiden tot een betere en efficiëntere zorg omdat de zorg- en hulpverleners zullen beschikken over meer en betere informatie. Zo moeten zij en de zorggebruikers minder tijd verspillen aan het (in)geven van administratieve gegevens.

De zorggebruikers krijgen een belangrijke stem. Zonder hun toestemming worden er geen gegevens gedeeld tussen de zorg- en hulpverleners. Alle actoren (de voorzieningen, de zorgverleners, de ziekenfondsen, maar ook de cliënten- en patiëntenverenigingen …) spelen een belangrijke rol en vormen daarom samen een netwerk. Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) is opgericht om dit netwerk in goede banen te leiden.

Regelgeving:

Agentschap

Raad van bestuur, opdrachten, ...

Lees meer

Instrumenten