Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) wordt aangestuurd door een raad van bestuur. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stakeholders. Enkele werkgroepen binnen het agentschap zullen zich dan bezig houden met specifieke thema’s, zoals de uitwisselbaarheid van zorggegevens of het gebruik van het netwerk om de sociale bescherming en de zorgverzekering te automatiseren. Je moet als burger dan geen tegemoetkomingen meer aanvragen. Ze worden automatisch toegekend.

Het decreet is een juridische verankering van de hele beweging die op vraag van de sector op gang is gekomen om zorggegevens goed, en vooral veilig, te kunnen delen.

Op 11 december 2010 was er de eerstelijnsconferentie gezondheidszorg, waar de Vlaamse overheid gevraagd werd om werk te maken van een netwerk voor de gegevensdeling in de zorg. Dat leidde begin 2012 tot een grote rondetafel van Flanders’ Care, waar vijfhonderd stakeholders uit de zorg een visietekst op de gegevensdeling in de zorg afleverden. Daarin werden de krachtlijnen van het decreet reeds uitgetekend. In 2014 werd het decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement en sindsdien zijn belangrijke stappen gezet voor de uitvoering ervan.

Om de visietekst concreet te maken werd een tweede actieplan “Naar (e) Zorgzaam Vlaanderen 2014-2019” opgemaakt waarin heel wat projecten voorzien zijn waarbij de principes van de veilige gegevensdeling toegepast worden. Deze projecten sluiten ook aan bij het programma’s van Radicaal Digitaal van de Vlaamse overheid. Ook de ontwikkelingen en initiatieven uit het programma eGezondheid, waar we vanuit Vlaanderen actief aan bijdragen, zullen de gegevensdeling in de zorg faciliteren. Voor het overzicht verwijzen we naar de website van Flanders' Care of de website van eGezondheid.

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2016 en gewijzigd op 10 maart 2017.

 

Contact

Vlaams Agentschap voor Gegevensdeling door Samenwerking tussen Actoren in de Zorg

Koning Albert II-laan 35 bus 27

1030 Brussel

T 02 553 31 08

vasgaz@vlaanderen.be