a) het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;

b) alle biedingen;

c) de verslagen van de controle van de biedingen;

d) de door de aanvrager gemotiveerde keuze van de aannemer of leverancier.