Een derde oproep voor het infrastructuurforfait voor de ouderenvoorzieningen werd gelanceerd. Iedere voorziening met erkenningsnummer heeft daartoe per mail de nodige informatie ontvangen van VIPA.

De betrokken voorzieningen hebben tot en met 30 april 2018 de tijd om hun aanvraag in te dienen. Wie nog geen of niet de geschikte formulieren heeft ontvangen, kan altijd het VIPA contacteren met vermelding van het dossiernummer van het woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf.

Meer informatie over het infrastructuurforfait >

Categorie: 
Algemeen - VIPA - financiering