Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) met subsidies van het VIPA? Schrijf dan in op deze 5e oproepen vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

Dien uw aanvraag voor deze 5e oproep ten laatste in op 28 juli 2019 via het digitaal platform TERRA.

U kan de officiële oproepingsbrief terugvinden op onze website. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen