7e oproep energiebesparende maatregelen

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) met subsidies van het VIPA? Schrijf u dan in op deze 7e oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

Dien uw aanvraag in

Dien uw aanvraag voor deze 7e oproep ten laatste in op 13/10/2021 via het digitaal platform TERRA.  Hier worden ook de gegevens uit uw energiescan samengebracht. Zo herleiden we de administratieve belasting tot een minimum. U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden.

Hier vindt u de officiële oproepingsbrief. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Welke maatregelen komen in aanmerking en welke niet?

Bij de verdeling van die subsidies zal het VIPA zoveel mogelijk focussen op CO2-vermindering.  Het wil zo de voorzieningen ondersteunen bij de realisatie van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar, maar met een grote CO2-impact.  Zo kunt u op een betaalbare manier maatregelen nemen met een grotere CO2-impact. 

Op 18/12/2020 besliste de VR dat dit enkel maatregelen mogen zijn 'die gericht zijn op emissiereducties in de sectoren die niet gevat worden door het Europees Systeem van Verhandelbare Emissierechten (EU ETS)’. Concreet zijn de maatregelen relamping, zonnepanelen, windmolens en WKK dus niet langer subsidieerbaar. Via deze link vindt u een overzicht van mogelijke alternatieve financieringspistes voor deze maatregelen.

Welke mogelijkheden zijn er?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

1. Beperkte procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 60% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.

Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

2. Uitgebreide procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
 • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor ‘uitgebreide procedure’ toekent

Heeft u nog geen energiescan? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - financiering