8e oproep energiebesparende maatregelen

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en gefinancierd door het VIPA? Schrijf u dan in op deze 8ste oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

Dien uw aanvraag in

Dien uw aanvraag voor deze 8ste oproep ten laatste in op 14/03/2022 via het digitaal platform TERRA.  Hier worden ook de gegevens uit uw energiescan samengebracht. Zo herleiden we de administratieve belasting tot een minimum. U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden.

Hier vindt u de officiële oproepingsbrief. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Aanvullende subsidie

Mis de trein niet! In 2022 zijn de klimaatsubsidies van het VIPA ook combineerbaar met betoelaging die het VEB zelf verstrekt (‘Relancesteun’). Sommige maatregelen kunnen hierdoor zelfs tot 75% gesubsidieerd worden. Met de relancesteun kunnen ook  maatregelen gesubsidieerd worden die geen klimaatsubsidies kunnen krijgen. Lees hoe u die steun aanvraagt en welke werken in aanmerking komen: www.veb.be/vipa-relance

Meer detail over de werkwijze leest u in dit stappenplan.

Nog vragen hierover? Schrijf u in voor de webinar over relancesteun voor zorg- en welzijnsvoorzieningen op dinsdag 8 maart 2022 van 9u30 tot 11u.

Welke mogelijkheden zijn er?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

1. Beperkte procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 60% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.

Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

2. Uitgebreide procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
 • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor ‘uitgebreide procedure’ toekent

Heeft u nog geen energiescan? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen