U komt als zorgvoorziening in aanmerking voor VIPA-klimaatsubsidies of een renteloze energielening als u voor uw gebouwen een energiescan- of -audit heeft laten uitvoeren.  U kunt deze financiële ondersteuning gebruiken om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken.  Het VIPA voorziet deze ondersteuning om samen met u tot een energie-efficiënt gebouwenpark te komen en om zo de toekomstige energiekost te reduceren. Daarnaast zijn er nog andere financiële ondersteuningsmogelijk-heden waar u mogelijk recht op heeft, afhankelijk van de aard van de werken, het type gebouw en het type investering.