9e oproep energiebesparende maatregelen

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en gefinancierd door het VIPA? Schrijf u dan in op deze 9e oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

Dien uw aanvraag in

Dien uw aanvraag voor deze 9e oproep ten laatste in op 16/09/2022 via het digitaal platform TERRA. Hier worden ook de gegevens uit uw energiescan samengebracht. Zo herleiden we de administratieve belasting tot een minimum. U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden.

Hier vindt u de officiële oproepingsbrief. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Welke mogelijkheden zijn er?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

1. Beperkte procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 60% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.

Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

2. Uitgebreide procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
 • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor ‘uitgebreide procedure’ toekent

Heeft u nog geen energiescan? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen