In de bestrijding van de COVID-pandemie vormt de strikte toepassing van de basismaatregelen inzake de preventie van infecties de eerste lijn van verdediging. Dat geldt in de samenleving. Dat geldt in de woonzorgcentra. 

Zorginspectie deed daarom een toezichtsronde in deze woonzorgcentra. Deze inspectieronde startte in juli 2020, eindigde in december 2020 en omvatte 540 WZC (dit is 66 % van de 824 door Vlaanderen erkende woonzorgcentra).

Enerzijds diende deze toezichtsronde als een spiegel voor elk bezocht woonzorgcentrum. Hoe ziet de dagelijkse praktijk van hun infectiepreventie er uit? Daarom ook gebeurden de inspectiebezoeken onaangekondigd. Elk individueel verslag gaf aan met welke werkpunten het woonzorgcentrum aan de slag kon. Waar er zich meerdere verbeteringen aandienden, boden de mobiele teams van het Agentschap Zorg en Gezondheid onder andere vorming rond infectiepreventie, handhygiëne en het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal aan.

Anderzijds werden de vaststellingen uit deze toezichtsronde gebundeld in een rapport opdat ze aanleiding zouden kunnen geven om infectiepreventie in de WZC structureel te verbeteren.

Het inspectie-instrument is nog steeds beschikbaar voor alle voorzieningen. Het geeft hen de mogelijkheid om daar ook zelf mee aan de slag te gaan.

Categorie: 
Zorginspectie