Vanaf 1 januari 2019 zal de FOD Financiën een BTW-attest uitreiken aan de voorzieningen die een aanvraag indienen bij het VIPA tot het bekomen van investeringssubsidies.

We vragen u om dit attest aan te vragen van zodra de te realiseren oppervlakte per zorgvorm vaststaat.

Meer info vindt u op deze sitepagina.

Categorie: 
VIPA