GRO is een handleiding, die in 2017 ontwikkeld werd, om in de bouwprojecten van het Facilitair Bedrijf een gelijklopend en holistisch ambitieniveau te implementeren op vlak van duurzaamheid.

Na twee jaar is het tijd voor een update. De GRO werd bijgeschaafd en verfijnd zodat ze nog beter toegepast kan worden op alle bouwprojecten, onafhankelijk van functie en schaal.

Zowel recente ontwikkelingen, wijzigingen van regelgeving en circulair bouwen werden geïntegreerd in dit instrument.

Meer info vindt u op onze rubriek duurzaam bouwen.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen