Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door VEB met subsidies van VIPA? Schrijf u dan vanaf 27 juli in op de eerste oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die jullie wensen uit te voeren. De uiterste indieningsdatum van de eerste oproep is 26 september 2018. Een tweede oproep wordt voorzien in de herfst van 2018.

U kan zich reeds aanmelden op ons platform Terra waar u naast informatie over uw gebouwen, ook de resultaten van uw potentieelscan kan raadplegen. Nadat het studiebureau uw potentieelscan finaal heeft afgerond kan u de energiebesparende maatregelen in Terra terugvinden. Hier kan u vervolgens aanvinken welke maatregelen u wil uitvoeren en waarvoor u subsidies wenst aan te vragen. Vanaf 27 juli kan u uw subsidieaanvraag indienen via Terra. De berekeningsmodule toont dan onmiddellijk wat de (maximale) subsidie is die u zal ontvangen indien de subsidie wordt toegekend.

Oproepbrief over de klimaatsubsidies >
Meer info over de klimaatsubsidies >

Categorie: 
Algemeen - VIPA - duurzaam bouwen