Gebruik 1 jaar gratis de tool zelfevaluatie brandveiligheid

Het VIPA heeft in samenwerking met het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een snelle en toegankelijke tool laten ontwikkelen waarmee u zelf uw zorgvoorziening kunt evalueren/screenen op enkele fundamentele punten m.b.t. brandveiligheid. Het resultaat is een handige app met een vragenlijst die u via uw smartphone kunt invullen.

De app is een handige tool voor kleinere zorgvoorzieningen (met of zonder personeel in dienst) waarvoor geen brandveiligheidsattest verplicht is of waarvoor geen specifieke brandveiligheidsnormen gelden. Voorbeelden hiervan zijn: initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, onthaalouders of tijdelijke zorglocaties.

U kunt deze app vanaf januari 2023 1 jaar gratis gebruiken.

Meer info vindt u in de rubriek preventie.

Categorie: 
VIPA - brandveiligheid