Tool zelfevaluatie brandveiligheid

Het VIPA heeft in samenwerking met het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een snelle en toegankelijke tool laten ontwikkelen waarmee u zelf uw zorgvoorziening kunt screenen op enkele fundamentele punten m.b.t. brandveiligheid. Het resultaat is een handige app met een vragenlijst die u via uw smartphone kunt invullen. U kan deze app gratis gebruiken tot 31/12/2024.

Voor wie?

De app is een handige tool voor kleinere zorgvoorzieningen (met of zonder personeel in dienst) waarvoor geen brandveiligheidsattest verplicht is of waarvoor geen specifieke brandveiligheidsnormen gelden. Voorbeelden hiervan zijn: initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, onthaalouders of tijdelijke zorglocaties.

Wat?

De applicatie bevat een vragenlijst ingedeeld in 6 thema’s:

 • Preventie (brand voorkomen)
 • Alarmering en evacuatie (alle aanwezige personen evacueren en hun veiligheid garanderen)
 • Brandbestrijding (beginnende brand bestrijden)
 • Branduitbreiding beperken (schadelijke gevolgen van brand beperken)
 • Bijstaan interventie (tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken)
 • Beheer (beheer en processen brandveiligheid)

Een greep uit de specifieke items die in deze thema’s aan bod komen:

 • veilig omgaan met opladers van elektrische toestellen
 • veilig opslaan van brandbare materialen
 • veilig gebruik van warmtebronnen en kooktoestellen
 • planning van onderhoud en controles

Raadpleeg een overzicht van deze items:

Hoe werkt de tool?

Tijdens een rondgang in uw voorziening kunt u via uw smartphone werkpunten m.b.t. brandveiligheid meteen registreren in de app. Dit doet u door in de app de vragenlijst in te vullen, mogelijk aangevuld met enkele foto’s en aantekeningen . Op basis van de ingevulde vragenlijst, levert de app u:

 • een rapport met een overzicht van de ingevulde resultaten
 • een rapport met verbeterpunten en per verbeterpunt welke actie u, volgens prioriteit) kunt ondernemen met een concrete timing

Privacy

Deze resultaten zijn enkel toegankelijk voor u als zorgvoorziening, niet voor het VIPA. Het VIPA krijgt wel een globaal en geaggregeerd overzicht van alle evaluaties samen, maar kan hieruit geen resultaten van individuele voorzieningen afleiden.

Aan de slag

Vraag hier uw toegang tot de tool aan

U ontvangt dan van het VIPA een mail met een toegangslink tot de app en verdere instructies voor het gebruik ervan. De app werkt op de recente versies van alle operating systems (Android, iOS, Windows).

Vragen?

Stuur een e-mail naar toolbrandveiligheid.vipa@vlaanderen.be en wij antwoorden u zo snel mogelijk. 

Verbeterd brandgedrag

De technische commissie brandveiligheid krijgt vanuit de sector regelmatig de vraag aan welke criteria (1) beklede meubelen, (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën moeten voldoen om een verbeterd brandgedrag te kunnen garanderen.

De volgende omschrijvingen worden daarom als een aanbeveling opgenomen. Het is momenteel geen algemeen geldende eis omdat in de huidige regelgeving de begrippen ‘verbeterd brandgedrag van (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën’ niet opgenomen werd.

In het besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011 voor brandveiligheid in ouderenvoorzieningen is de definitie van het verbeterd brandgedrag voor zitmeubels wel opgenomen, in punt 4.4.3. van bijlage 1. Het wordt opgelegd voor het zitmeubilair in de zithoeken aansluitend op de evacuatiegangen.

Documenten

Evacuatie bij brand

Reële evacuatieoefeningen organiseren en uitvoeren in zorgvoorzieningen is een hele opgave. Uit de VIPA-behoeftenanalyse  van 2019 blijkt nochtans dat ondersteuning bij evacuatietraining van het personeel wenselijk is. Evacuatietraining in virtual reality kan hierbij een goede aanvulling zijn. Methodiek en volgorde van de te ondernemen acties kunnen ingeoefend worden en onmiddellijke terugkoppeling van de resultaten is mogelijk. Zorgnet-Icuro ontwikkelde samen met techbedrijf OneBonsai een evacuatietraining in VR voor ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Het belang van een goede evacuatietraing wordt mooi geïllustreerd door dit filpje over de reconstructie van de brand in het woonzorgcentrum Rivierduinen in Nederland: https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=rivierduinen&mid=E862CC1DE05DE970CF26E862CC1DE05DE970CF26